Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat AOTMiT o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

01-08-2023

Prezes AOTMiT zwraca się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej podmiotu.

Szczegóły komunikatu   link do strony AOTMiT

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).
  • Plan Taryfikacji na rok 2023”

źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Wszystkie aktualności