Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

03-07-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń: (dane finansowo-księgowe za 2018 rok- leczenie szpitalne).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja  od dnia  2  lipca 2019 roku.

źródło: AOTMiT  

Wszystkie aktualności