Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

25-06-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od dnia 19 czerwca 2019 roku. 

źródło: AOTMiT

Wszystkie aktualności