Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

04-06-2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: „Świadczenia gwarantowane z zakresu AOS obejmujące leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne”. Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 7 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie AOTMiT

źródło: AOTMiT 

Wszystkie aktualności