Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO - stanowisko Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

13-07-2007
KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO - stanowisko Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.01.2007.


Kapoplastyka całkowita stawu biodrowego jest alternatywą endoprotezoplastyki całkowitej, celem rozliczenia kosztów jej całkowitego wykonania (z kosztem implantu), należy wskazać świadczenie:


- 5.06.00.0001036 - endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra, kolana z koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych i/lub "koszyka" (1500 pkt).
W opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ze względu na bardzo wysoki poziom zaawansowania technologicznego stosowanego implantu, jedynie sporadycznie może być konieczna wymiana elementów protezy tego typu, w takim przypadku rozliczenie odbywa się w ramach świadczenia:


- 5.06.00.0001039 - endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra, kolana (wymiana obu elementów) w: uszkodzeniu aseptycznym obluzowaniu lub po wcześniejszym usunięciu protezy z użyciem przeszczepów kostnych i/lub siatki, i/lub "koszyka" (1600pkt).Wszystkie aktualności