Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

18-02-2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów i proponuje pracę na stanowisku lekarza orzecznika Zakładu.

Wymagania niezbędne:

  • lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  • minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza

Wymagania pożądane:

  • specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna rodzinna, ortopedia)  
  • znajomość obsługi pakietu MS Office

Informacja dodatkowe:

  • możliwość ustalenia indywidulanego czasu pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  • praca na umowę o pracę, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

Kontakt dla osób zainteresowanych:

  • Główny Lekarz Orzecznik – 12 424 61 09
  • Wydział Kadrowo-Płacowy - 12 424 62 47

Źródło: ZUS Oddział w Krakowie

Wszystkie aktualności