Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja w sprawie wypełnienia przez świadczeniodawców ankiety dotyczącej

25-01-2007
Informacja w sprawie wypełnienia przez świadczeniodawców ankiety dotyczącej realizacji w 2006r. zapisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

W związku z otrzymanym pismem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr NFZ/CF/DEF/07/01/0066/ZZ z 23 stycznia 2007 roku Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie według załączonego do niniejszego pisma tabeli.

Informacje zawarte w tabeli niezbędne są do przygotowania danych dla Centrali NFZ w związku z koniecznością przedłożenia sejmowej Komisji Zdrowia sprawozdania z realizacji zapisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076).

Tabelę należy dostarczyć w terminie do 28 stycznia 2007 roku elektronicznie na jeden z podanych poniżej adresów poczty elektronicznej: , , . oraz w formie papierowej na adres Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Pobierz tabelę - plik xls

Wszystkie aktualności