Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o ogłoszonych postępowaniach konkursowych UZUPEŁNIAJĄCYCH w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

18-11-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 18 listopada 2022 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe uzupełniające w rodzaju SPO w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Kod obszaru terytorialnego

Nazwa obszaru

Cena oczekiwana

14.5161.026.04

ŚWIADCZENIA  W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

12

MAŁOPOLSKA

44,69 zł

14.5170.029.04

ŚWIADCZENIA  W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH  MECHANICZNIE

12

MAŁOPOLSKA

46,57 zł

14.5171.029.04

ŚWIADCZENIA W  ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE /OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI  WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

12

MAŁOPOLSKA

44,69 zł

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie małopolskiego NFZ w zakładce Kontraktowanie 2022 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 02 grudnia 2022 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert zaplanowano od dnia 06 grudnia 2022 r. Szczegółowy harmonogram otwarcia ofert zostanie przekazany odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 19 grudnia 2022 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich Oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postępowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 12 29-88-267, 162, 135

Wszystkie aktualności