Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o ogłoszonych postępowaniach konkursowych UZUPEŁNIAJĄCYCH w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

12-05-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 12 maja 2022 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe uzupełniające w rodzaju OPH. w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Kod obszaru terytorialnego

Nazwa obszaru

Cena oczekiwana

15.1180.007.02

PORADA W PORADNI  MEDYCYNY PALIATYWNEJ

12

MAŁOPOLSKA

67,60 zł

15.2180.027.02

ŚWIADCZENIA W   HOSPICJUM DOMOWYM

1261, 1206, 1219, 1214

m. Kraków, krakowski, wielicki, proszowicki

67,60 zł

15.2180.027.02

ŚWIADCZENIA W   HOSPICJUM DOMOWYM

1201,1202,1204,1216,1263

bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów

67,60 zł

15.2180.027.02

ŚWIADCZENIA W   HOSPICJUM DOMOWYM

1211,1217,1209,1218,1215

nowotarski, tatrzański, myślenicki, wadowicki, suski

67,60 zł

15.2180.027.02

ŚWIADCZENIA W   HOSPICJUM DOMOWYM

1208,1212, 1203,1213

miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski,

67,60 zł

15.2181.027.02

ŚWIADCZENIA W   HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI

1261, 1206, 1219, 1214

m. Kraków, krakowski, wielicki, proszowicki

67,60 zł

15.2181.027.02

ŚWIADCZENIA W   HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI

1208,1212, 1203,1213

miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski,

67,60 zł

15.4180.021.02

ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY   PALIATYWNEJ/ HOSPICJUM STACJONARNYM

1261

m. Kraków

67,60 zł

15.4180.021.02

ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY   PALIATYWNEJ/ HOSPICJUM STACJONARNYM

1205

gorlicki

67,60 zł

15.4180.021.02

ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY   PALIATYWNEJ/ HOSPICJUM STACJONARNYM

1217

tatrzański,

67,60 zł

15.4180.021.02

ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY   PALIATYWNEJ/ HOSPICJUM STACJONARNYM

1208, 1212

miechowski, olkuski,

67,60 zł

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie: www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2022 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 26 maja 2022 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 30 maja 2022 r. Szczegółowy harmonogram otwarcia ofert zostanie przekazany odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 23 czerwca 2022 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-267, 135, 162

Wszystkie aktualności