Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o odwołaniu postępowania konkursowego w zakresie programu lekowego B.144

06-06-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o odwołaniu w dniu 6 czerwca 2023 r. postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe, ogłoszonego w dniu 24 maja 2023 r. o numerze:

  • 06-23-000801/LSZ/03/5/01 dla 03.0000.444.02 - Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)        

- Obszar kontraktowania - województwo małopolskie.

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858).

Jednocześnie informujemy, że odwołane postępowanie zostanie ponownie ogłoszone w najbliższych dniach. Uprzejmie prosimy o śledzenie informatora o ogłoszonych postępowaniach.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 470/491/479

Wszystkie aktualności