Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o nowych umowach POZ od 1 marca 2024 r.

05-03-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że na okres od 1 marca 2024 r. na czas nieoznaczony zostały zawarte następujące umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

  1. 065/200028 MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR VI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, ul. Józefa Sowińskiego 19 -  w zakresie pielęgniarki szkolnej;
  2. 061/200426 Klinika Krakowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, ul. Józefa Mehoffera 6- w zakresie BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ - diabetologia, kardiologia;
  3. 061/200008 MEDIC-KOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, ul. Osiedle Kolorowe 21 - w zakresie pielęgniarki POZ;
  4. 064/100033 Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych, Łapsze Niżne, ul. Długa 169 - w zakresie BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ - diabetologia.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
(tel. 12 29 88 177, -143, -124, -144, -267)

Wszystkie aktualności