Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o nowych umowach POZ od 1 lipca 2024 r.

01-07-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że na okres od 1 lipca 2024 r. na czas nieoznaczony zostały zawarte następujące umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

  1. 060/200408 GRUPA ZDROWIE sp. z o.o., Płońsk, Henryka Sienkiewicza 7 - w zakresie transport sanitarny;
  2. 061/200718 COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, al. Jana Pawła II 39a - w zakresie lekarza POZ, pielęgniarki POZ, koordynacja opieki, budżet powierzony opieki koordynowanej – ścieżka kardiologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, pulmonologiczna, nefrologiczna;
  3. 061/200817 NZOZ FOR sp. z o.o. , Wadowice, Lwowska 93 - w zakresie  koordynacja opieki i budżet powierzony opieki koordynowanej – ścieżka kardiologiczna;
  4. 065/400039 Monika Skotarska, Ostrów 137 - w zakresie budżet powierzony opieki koordynowanej – ścieżka kardiologiczna.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
(tel. 12 29 88 177, -168, -143, -124, -144, -267)

Wszystkie aktualności