Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o nowych umowach POZ od 1 kwietnia 2024 r.

03-04-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że na okres od 1 kwietnia 2024 r. na czas nieoznaczony zostały zawarte następujące umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

  1. 060/200364 JUTRO MEDICAL sp. z o.o. Kraków, ul. Czyżówka 14 - świadczenia położnej poz oraz świadczenia położnej poz w programie profilaktyki raka szyjki macicy
  2. 061/300472 Anna Światłoń, Jasienica 422 - świadczenia pielęgniarki szkolnej
  3. 061/100239 Przychodnia Zdrowia Skawina sp. z o.o.  Skawina, ks. Jerzego Popiełuszki 2a - w zakresie BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ – diabetologia i pulmonologia;
  4. 061/200847 NZOZ MALIMED sp. z o.o.,  Słomniki, ul. Poniatowskiego 9 - w zakresie BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ – diabetologia, endokrynologia, kardiologia i pulmonologia;
  5. 061/300121 Olaf Dubiel, Gdów  402 - w zakresie BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ – diabetologia, endokrynologia, kardiologia i pulmonologia;
  6. 065/200096 NZOZ  Nowy  Centrum Medycyny Rodzinnej Pachuta, Palaczyński spółka  Rzezawa , ul. Wiśniowa 9 - w zakresie BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ – diabetologia i endokrynologia;

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej (tel. 12 29 88 177, -144,  -143, -124, -267)

Wszystkie aktualności