Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla świadczeniodawców zlecających i realizujących wyroby medyczne oraz pacjentów

21-11-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuję, że w dniu 15.11.2022 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2022 r. poz. 2319).

W/w rozporządzenie wprowadza zmiany limitów finansowania wybranych wyrobów medycznych oraz nowe pozycje m.in. w grupie wyrobów uciskowych, wózków inwalidzkich, wyrobów stomijnych itp.

Zgodnie z § 2 ust. 1. w/w rozporządzenia „Zlecenia na wyroby medyczne wymienione w lp.:

  • -69, 70 - wyroby uciskowe,
  • -98 - worki do zbiórki moczu,
  • -103 - nebulizator,
  • 104 - sprężarka powietrzna lub inhalator membranowy,
  • 129 – 131 - wózki inwalidzkie,
  • 135 - sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii,
  • 136 – transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii

rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały:

  1. wystawione lub
  2. wystawione i potwierdzone lub
  3. częściowo zrealizowane

tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia” tj. z dniem 1 stycznia 2023 r.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem systemu informatycznego oraz Centralnych Zasobów Słowników.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.                                                                                   

                                                                                                 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sekcja Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-364, 365, 368

Wszystkie aktualności