Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

31-01-2024

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje uproszczony sposób sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dokumentem rozliczeniowym jest zestawienie refundacyjne zaopatrzenia w wyroby medyczne (ZPOZR) 

W związku z powyższym sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zrealizowanych od 1 stycznia 2024 r., powinno odbywać się według nowych zasad.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Rozliczania Umów
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności