Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju SZP w sprawie aneksów do roku 2007

04-10-2007

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju SZP w sprawie aneksów do roku 2007

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą planu finansowego MOW NFZ na 2007 rok Świadczeniodawcy w rodzaju: leczenie szpitalne otrzymają w najbliższych dniach aneksy zwiększające wartość umów dla tych oddziałów szpitalnych, które realizują świadczenia ponad liczbę określoną w umowie. Prosimy o niezwłoczne podpisanie i odesłanie zwrotne przedmiotowych aneksów, co umożliwi przekazanie dodatkowych środków finansowych jeszcze w październiku 2007 roku.

Dział Kontraktowania Świadczeń MOW NFZ

Wszystkie aktualności