Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju POZ

10-01-2007
Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju POZ

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż Świadczeniodawcy POZ, którzy złożyli wnioski o zawarcie umów na rok 2007 i lata następne w formie skróconej, zostaną poinformowani o dokładnym sposobie i czasie uzupełnienia danych do systemu informatycznego MOW NFZ w terminie późniejszym.
Prosimy w tym celu obserwować komunikaty na stronie internetowej Oddziału.

Równocześnie informujemy, iż Świadczeniodawcy, którzy złożyli stosowne wnioski o zawarcie umowy (kompletne lub uzupełnione w terminie) powinni świadczyć usługi od dnia 1 stycznia 2007 roku, natomiast treść umowy celem podpisania zostanie Państwu przesłana niezwłocznie.


Ewa Jakubowska
Wydział POZ, RTM, PRO
Tel. (012) 29-88-175

Wszystkie aktualności