Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju OPD w sprawie propozycji na rok 2008

03-10-2007

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju OPD w sprawie propozycji na rok 2008

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie § 7 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka długoterminowa, do Świadczeniodawców w rodzaju OPD zostały wystosowane propozycje planu rzeczowo- finansowego na rok 2008. Propozycja nie uwzględnia dodatkowych kwot przewidzianych ustawą z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.), które zostaną zawarte w ostatecznym aneksie.
W przypadku akceptacji przedstawionych warunków, prosimy o podpisanie przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy obu egzemplarzy załącznika rzeczowo - finansowego i niezwłoczne ich odesłanie do MOW NFZ.
Kolejne informacje dotyczące roku 2008 będą przekazywane Świadczeniodawcom indywidualnie oraz w formie komunikatów na stronie internetowej MOW NFZ.
Zarządzenia Prezesa NFZ wprowadzające Szczegółowe materiały informacyjne na 2008 rok są dostępne na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl)

Dział Kontraktowania Świadczeń MOW NFZ

Wszystkie aktualności