Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców dotycząca możliwości stosowania uproszczonej sprawozdawczości w zakresie chemioterapii i progra

19-02-2007

Informacja dla Świadczeniodawców dotycząca możliwości stosowania uproszczonej sprawozdawczości w zakresie chemioterapii i programów terapeutycznych

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z pracami nad katalogiem schematów stosowanych w chemioterapii, do momentu opublikowania w/w katalogu, Zarządzeniem Prezesa NFZ dopuszcza się stosowanie uproszczonej sprawozdawczości w zakresie chemioterapii i programów terapeutycznych (bez sprawozdania danych określających schematy).
Rozliczenie w wymaganym formacie (uzupełnienie wymaganych danych) powinno nastąpić w miesiącu następującym po publikacji katalogu, nie później jednak niż do 10 kwietnia 2007r. Jednocześnie informujemy Świadczeniodawców o konieczności wystawienia faktury korygującej wartość świadczeń opłaconych w oparciu o zastosowany tymczasowo uproszczony system rozliczeń.

Tadeusz Szewczyk
tel. (12) 29 88 479

Wszystkie aktualności