Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla farmaceutów i lekarzy dotycząca zasad realizacji recept lekarskich w związku ze sposobem przepisywania ilości lek

19-02-2013

Informacja dla farmaceutów i lekarzy dotycząca zasad realizacji recept lekarskich w związku ze sposobem przepisywania ilości leku oraz wielkości opakowań

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zasad realizacji recept lekarskich w kontekście sposobu przedstawienia na recepcie ilości leku oraz wielkości opakowania. W załączeniu przedstawimy treść korespondencji prowadzonej pomiędzy Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie a Ministerstwem Zdrowia.

 

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473

Wszystkie aktualności