Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla farmaceutów dotycząca wydawania leków w dawce mniejszej niż zapisana na recepcie

29-10-2013

Informacja dla farmaceutów dotycząca wydawania leków w dawce mniejszej niż zapisana na recepcie

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości i stosowania stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie dopuszczalności zamiany w aptece refundowanego leku przepisanego na recepcie na tańszy odpowiednik refundowany zawierający mniejszą dawkę terapeutyczną.

Załącznik do pobrania


Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473

 

 

Wszystkie aktualności