Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Harmonogram spotkań ze świadczeniodawcami dot. zmian wycen świadczeń i wynagrodzeń personelu dotychczas nieobjętego podwyżkami

10-07-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje poniżej harmonogram zaplanowanych spotkań ze świadczeniodawcami w miesiącu lipcu br. w przedmiocie omówienia zmian wycen świadczeń w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zmian wynagrodzeń personelu dotychczas nieobjętego podwyżkami.

Jednocześnie informujemy, że tut OW NFZ przeprowadzał będzie spotkania dwuetapowe.

Po dokonaniu wyliczeń zmian wartości umów uwzględniających wzrost wycen świadczeń Oddział planuje drugi etap spotkań ze świadczeniodawcami oraz z reprezentacją związków zawodowych działających u świadczeniodawcy bądź przedstawicielami ogólnopolskich związków zawodowych.

Harmonogram spotkań w drugim etapie zostanie również przekazany do wiadomości w formie komunikatu na stronie internetowej oddziału.

Harmonogram planowanych spotkań w miesiącu lipcu – pierwszy etap spotkań:

 1. ZOZ w Oświęcimiu – 19.07.2019 r.
 2. Podhalański Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła II w Nowym Targu – 15.07.2019 r.
 3. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie  – 16.07.2019 r.
 4. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. – 17.07.2019 r.
 5. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie – 15.07.2019 r.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach – 11.07.2019 r.
 7. Szpital Powiatowy w Chrzanowie – 19.07.2019 r.
 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie – 18.07.2019 r.
 9. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie – 19.07.2019 r.
 10. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły – 30.07.2019 r.
 11. Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 18.07.2019 r.
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. Bł. Marty Wieckiej – 17.07.2019 r.

Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności