Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Harmonogram otwarcia ofert w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

20-01-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniach 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędzie się otwarcie ofert złożonych w postępowaniach konkursowych nr:

  • 06-20-000022/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • 06-20-000023/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • 06-20-000024/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • 06-20-000025/PDT/17/1/17.9250.031.08/01

Szczegółowy harmonogram otwarcia ofert przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.

Powyższe czynności mają charakter jawny i będą odbywać się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert (ul. Batorego 24, 31-135 Kraków).

Jednocześnie podajemy numery do Komisji Konkursowej PDT – w sprawach organizacyjnych dot. konkursu ofert:

  • 12-29-88-337, 12-29-88-324, 12-29-88-331
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności