Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Harmonogram otwarcia ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza

23-05-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że otwarcie ofert w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
MOW NFZ w Krakowie
tel. (12) 29 88 166, 160, 208, 163, 374

Wszystkie aktualności