Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Harmonogram otwarcia ofert w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

19-04-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że otwarcie ofert w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna odbędzie się w dniach 19 i 20 kwietnia 2022 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W.

W załączeniu szczegółowy harmonogram otwarcia ofert.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS
tel. 12 29-88-174, 274

Wszystkie aktualności