Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Leczenie planowane za granicą – prosto i przystępnie”.

16-09-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu „Leczenie planowane za granicą – prosto i przystępnie”. Projekt ma na celu popularyzację wiedzy o możliwościach finansowania przez NFZ leczenia za granicą. W ramach projektu są organizowane m.in. szkolenia dedykowane lekarzom.

Celem najbliższego szkolenia, na które zapraszamy do Krakowa, będzie omówienie poniższych zagadnień:

  • co to jest leczenie planowane za granicą,
  • kiedy NFZ może sfinansować leczenie za granicą,
  • jakie przepisy regulują obszar leczenia za granicą,
  • jak wypełniać wnioski do Prezesa NFZ i jakich błędów unikać.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • lekarzy specjalistów oraz ich asystentów,
  • konsultantów w ochronie zdrowia - pełniących funkcję opiniującą w procesie kierowania pacjentów na leczenie zagraniczne,
  • pracowników sekretariatów klinik,
  • osoby zajmujące się prawami pacjenta,
  • studentów zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 27 września 2022 r., w godzinach 12:00 – 13.30 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 (nowa siedziba).

Ze względu na hybrydową formę szkolenia udział w nim jest możliwy zarówno osobiście, jak i on-line.

Po szkoleniu zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań pracownikom Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ.

Zgłoszenia należy kierować do dnia 23 września 2022 r. na adres:  [at] = @.

Centrala NFZ

Wszystkie aktualności