Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność

Ważne!
24-10-2020

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

od dnia 24 października 2020 r. do odwołania,
uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

Jeżeli posiadasz potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma rozpocząć się od dnia 24 października 2020 r. – nie jedź, pozostań w domu,

Oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy odesłać do swojego oddziału wojewódzkiego. Jeżeli nadal chcesz zrealizować leczenie po wznowieniu działalności uzdrowisk, do skierowania należy dołączyć pismo z prośbą o wyznaczenie nowego terminu.

Skierowanie do sanatorium będzie mogło zostać zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Ponieważ liczba miejsc do poszczególnych uzdrowisk w różnych terminach jest ograniczona i ściśle określona, nie ma gwarancji, że zostaniesz skierowany do tego samego miejsca leczenia. Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ.

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 24 października 2020 r., kontynuują leczenie zgodnie z harmonogramem.

Jeśli masz pytania dotyczące leczenia uzdrowiskowego, zadzwoń: 12 29 88 361 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00), Telefoniczna Infolinia Pacjenta: 800 190 590.

Wszelkie sprawy związane z leczeniem uzdrowiskowym są załatwiane on-line lub korespondencyjnie oraz mailowo (). Ze względu na ochronę danych osobowych, szczegółowe odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną mogą być udzielane jedynie poprzez przesłanie zapytania za pomocą e-PUAP, a nie ze "zwykłego" adresu e-mail.

Oryginał skierowania do uzdrowiska (wraz z pismem o wyznaczenie kolejnego terminu, jeśli ma być przyznany), wyślij listem poleconym na adres: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ, ul. Wadowicka 8 W, Kraków. Skany skierowań nie są rozpatrywane i nie należy ich nadsyłać.

Skierowanie można zwrócić, zostawiając je w skrzynce podawczej:

 • SOK MOW NFZ - ul. Wadowicka 8W lub ul. Józefa 21.
 • Delegatura w Nowym Sączu 
  ul. Jagiellońska 52
  33-300 Nowy Sącz
 • Delegatura w Tarnowie
  Aleja Solidarności 5-9
  33-100 Tarnów  
 • Delegatura w Nowym Targu
  ul. Jana Kazimierza 22 
  34-400 Nowy Targ 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności