Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Środa z Profilaktyką - przewlekła obturacyjna choroba płuc

17-11-2021

W Polsce na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) cierpią ponad 2 mln osób. Tylko 600 tys. z nich usłyszało już diagnozę i leczy się. Tymczasem nierozpoznana lub późno rozpoznana POChP skraca życie o 10-15 lat.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to powszechnie występująca, przewlekła choroba, poddająca się profilaktyce i leczeniu. Cechuje się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe. Zazwyczaj jest to związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach w odpowiedzi na szkodliwe działanie gazów i pyłów, w Polsce najczęściej dymu tytoniowego. Palenie tytoniu odpowiada za około 80% przypadków POChP. Do czynników ryzyka rozwoju tej choroby należy również ekspozycja na zanieczyszczone powietrze w miejscu pracy lub zamieszkania (szacuje się, że w krajach uprzemysłowionych odpowiedzialne jest za rozwój POChP w około 19% wszystkich przypadków choroby), palenie bierne oraz indywidualne predyspozycje.

Niepokojące objawy, które mogą wskazywać na POChP, to: duszność - postępująca w czasie, nasilająca się przy wysiłku, a w miarę upływu lat, także spoczynkowa; przewlekły kaszel - przerywany lub nieproduktywny, nawracający oraz przewlekłe odkrztuszanie plwociny - najbardziej nasilone w godzinach rannych. 

POChP ze względu na niecharakterystyczne objawy rozpoznawane jest zbyt późno. Skuteczną walkę utrudnia bezobjawowość choroby w początkowym stadium. Pierwsze objawy POChP występują ok. 10-20 lat od narażenia na czynniki ryzyka, u osób w wieku powyżej 40 lat. Rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu klinicznego i spirometrii.

Spirometria jest badaniem prostym i nieinwazyjnym, umożliwia ocenę parametrów objętościowych i pojemnościowych płuc. Określa ono szybkość przepływu powietrza przez poszczególne odcinki dróg oddechowych podczas wdechu i wydechu. 

Leczenie POChP
 1. Leczenie polega głównie na spowolnieniu postępu choroby, poprawie jakości życia i zmniejszeniu ryzyka występowania zaostrzeń.
 2. Ważne jest, by rozpocząć leczenie we wczesnym etapie choroby, zanim dojdzie do rozwoju następstw pozapłucnych.
 3. Ma charakter przewlekły i trwa do końca życia.
 4. Najważniejszym elementem skutecznego leczenia jest całkowite zaprzestanie palenia tytoniu.
 5. Ważnym elementem jest również edukacja i rehabilitacja pacjenta.
 6. Każdy chory, który otrzyma leki wziewne, powinien być przeszkolony przez lekarza, jak prawidłowo wykonywać inhalacje.
 7. W leczeniu stosuje się środki farmakologiczne, tlen, w wybranych przypadkach również zabiegi operacyjne.
Profilaktyka POChP
 1. Unikaj czynników wpływających na rozwój choroby: zaprzestań palenia i unikaj biernego palenia (nie przebywaj w pomieszczeniu, gdzie ktoś pali).
 2. Utrzymuj sprawność fizyczną, wzmacnia ona odporność, poprawia kondycję. Zalecana jest rehabilitacja oddechowa, ćwiczenia mięśni nóg i brzucha, spacery (min. 30 min. dziennie), jazda na rowerze.
 3. Przed wyjściem z domu, sprawdź jakość powietrza (jeżeli jest zła – staraj się nie wychodzić, lub wychodzić z maską antysmogową).
 4. Stosuj właściwą dietę w celu utrzymania odpowiedniej masy ciała (skorzystaj z bezpłatnych planów żywieniowych dostępnych na stronie https://diety.nfz.gov.pl).
 5. Chroń się przed infekcjami dróg oddechowych: szczep się przeciwko grypie każdego roku oraz przeciw COVID-19 i pneumokokom.

Osoby po 18 roku życia, palące tytoń mogą skorzystać z programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pacjent.gov.pl oraz pod numerem TIP: 800 190 590.

Dowiedz się więcej:

Środa z Profilaktyką. Przewlekła obturacyjna choroba płuc - Akademia NFZ

Środa z Profilaktyką. Przewlekła obturacyjna choroba płuc - profil Akademii NFZ w serwisie YouTube

Portal diety.nfz.gov.pl

Wszystkie aktualności