Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Środa z Profilaktyką. Profilaktyka uzależnień - tytoń

25-05-2022

Kiedykolwiek rozstaniesz się z papierosami, zyskasz na zdrowiu. Jeśli zrobisz to przed 40 rokiem życia, ryzyko chorób spowodowanych paleniem tytoniu zmniejszy się o około 90 proc.

Dym papierosowy to ponad 4 tys. różnych substancji, z czego 250 jest szkodliwych, a 40 wywołuje nowotwory. Na jego negatywne działanie są narażeni nie tylko czynni palacze, ale także osoby biernie wdychające dym. Papierosy przyczyniają się do szeregu groźnych chorób m.in. zawałów serca, zakrzepicy żył, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc. Palacze tytoniu są również szczególnie narażeni na szereg nowotworów, wśród których najczęstszy to rak płuca. Palenie tytoniu odpowiada za 82 proc. wszystkich przypadków raka płuca i zwiększa u palaczy ponad dwudziestokrotnie ryzyko zachorowania na tę chorobę.

W 2019 r. do nałogowego palenia przyznawało się 21 proc. Polaków. Badania pokazują, że nałogowymi palaczami częściej są mężczyźni (24 proc.) niż kobiety (18 proc.). Odsetek palących mężczyzn wzrasta niemal proporcjonalnie wraz z wiekiem. Najwyższy odsetek palących mężczyzn obserwuje się jednak wśród 40-latków (34 proc.). Wśród kobiet największy odsetek palących regularnie zauważa się w grupie 30-latek (26 proc.) i w tej grupie wiekowej odsetek kobiet palących jest wyższy niż mężczyzn (26 proc. wobec 24 proc.).

Korzyści zdrowotne z rzucenia palenia

Od chwili rzucenia palenia organizm zaczyna się regenerować:

  • po 24 godzinach – zmniejsza się ryzyko ostrego zawału serca
  • do 3 miesięcy – poprawia się kondycja fizyczna
  • po roku – o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca
  • po 5 latach – zmniejsza się ryzyko wystąpienia udaru mózgu oraz zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku i krtani oraz płuc
  • po 15 latach – ryzyko zachorowania na raka płuca jest podobne jak u osoby nigdy niepalącej.

Kiedykolwiek rzucisz palenie, zyskasz na zdrowiu. Jeśli zrobisz to przed 40 rokiem życia, ryzyko chorób spowodowanych paleniem tytoniu zmniejszy się o około 90 proc. Całkowite rzucenie palenia nawet w wieku 50 czy 60 lat może wydłużyć życie odpowiednio o 6 i 3 lata.

Profilaktyka

Ryzyko zachorowania na choroby odtytoniowe jest najmniejsze u osób niepalących! Profilaktyka palenia tytoniu zaczyna się od najmłodszych lat, najważniejszym celem jest zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Profilaktyka palenia tytoniu powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze podejmowane w szkołach. Ważne jest również reagowanie na pojawiające się nowości w zakresie podawania tytoniu (e-papierosy). Należy edukować młodych ludzi, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie, jak papierosy tradycyjne.

Dowiedz się więcej:

Środa z Profilaktyką. Profilaktyka uzależnień - tytoń - ulotka

Środa z Profilaktyką. Profilaktyka uzaleźnień - tytoń - profil Akademii NFZ w serwisie YouTube

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Wszystkie aktualności