Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Środa z Profilaktyką - Dzień Chorego na Padaczkę

10-02-2020

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych  występuje u ok 1% populacji,  dotyczy ok. 400 tys. Polaków. Istotą padaczki jest trwała skłonność mózgu chorego do generowania napadowych objawów, wynikających z nadmiernych wyładowań komórek nerwowych – czyli napadów padaczkowych.

Napady padaczkowe mogą mieć bardzo zróżnicowaną formę i przebiegać z zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami czucia (w tym zaburzeniami zmysłów np. widzenia, powonienia, słuchu), a także zmianami zachowania czy też kontaktu. W części przypadków dochodzi do nagłej utraty przytomności, co może grozić np. upadkiem. Może w tej sytuacji dojść do wyprężenia, a następnie drgawek całego ciała, po których ustąpieniu pojawia się faza senności. Po wybudzeniu chory często bywa zdezorientowany i nie w pełni świadomy sytuacji.

Pierwsze objawy padaczki mogą wystąpić w każdym wieku, jednak najczęściej choroba zaczyna się w dzieciństwie i u osób starszych. Padaczka jest chorobą przewlekłą i bardzo często chory zmaga się z nią przez całe swoje życie. Lęk przed kolejnym napadem i związana z tym niepewność oraz brak poczucia bezpieczeństwa są olbrzymim, trwającym wiele lat obciążeniem zarówno dla chorych jak i ich najbliższych.

Rozpoznanie padaczki nie przekreśla szansy na realizację planów życiowych i osiąganie sukcesu, czego dowodem jest długa lista osób znanych, które cierpiały na tę chorobę: Ludwig van Beethoven, Napoleon Bonaparte, Vincent van Gogh, Fiodor Dostojewski czy Juliusz Cezar.

Niestety, społeczeństwo nadal niewiele wie o padaczce. Atak padaczki budzi lęk, a osoby postronne często nie potrafią prawidłowo udzielić pomocy.

Dlatego najbliższa Środa z Profilaktyka odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Wspólnie z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym będziemy uczyć młodzież jak pomóc osobie chorej na padaczkę w razie wystąpienia jej objawów Będziemy też obalać mity dotyczące tej choroby, które pokutują w społeczeństwie.

Wszystkie aktualności