Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Środa z Profilaktyką. Alkohol

14-04-2021

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia alkohol plasuje się na podium w niechlubnym zestawieniu najistotniejszych czynników ryzyka dla naszego zdrowia i może się przyczyniać do powstawania aż 200 różnych schorzeń - także nowotworów. 

Po „procenty” sięgamy oczekując, że poprawią nam nastrój, dodadzą odwagi, ułatwią nawiązywanie kontaktów towarzyskich, pomogą w zredukowaniu stresu czy zrelaksowaniu się. Choć alkohol jest trucizną, w większości przypadków okazjonalne spożywanie niewielkich dawek nie powoduje szkód w naszym organizmie. Jego nadużywanie może jednak wpływać na rozwój ponad 200 rodzajów różnych schorzeń i skracać życie aż o 16 lat!

Szacuje się, że 2-4 proc. wszystkich chorób onkologicznych jest bezpośrednio lub pośrednio związane ze spożywaniem alkoholu. Regularne sięganie po trunki zwiększa ryzyko konieczności zmierzenia się z rakiem jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby, jelita grubego czy piersi. Zabójczo groźne może być łączenie alkoholu z papierosami. Pierwsza z tych używek ułatwia szkodliwym substancjom zawartym w dymie tytoniowym przenikanie do naszego organizmu. W efekcie ryzyko rozwoju nowotworu diametralnie rośnie. Eksperci wskazują, że rozstanie z oboma nałogami pozwala ograniczyć ryzyko raka jamy ustnej aż o 83 proc.

Starcie z alkoholem to olbrzymie wyzwanie dla wątroby, gdzie jest on rozkładany. Nadużywanie trunków uszkadza jej komórki i prowadzi do nieodwracalnych zniszczeń.Działanie tej używki może także prowadzić do uszkodzeń żołądka, układu krążenia, nerek czy układu hormonalnego. Alkohol wpływa na osłabienie systemu odpornościowego, niedobory witamin i kondycję psychiczną, sprzyja także ryzykownym zachowaniom.

Jakie objawy mogą świadczyć o uzależnieniu od alkoholu?

Uzależnienie rozpoznaje się wtedy, gdy spełnione są co najmniej 3 spośród następujących kryteriów:

 • „głód alkoholowy” - poczucie przymusu picia;
 • trudności w kontrolowaniu własnych zachowań związanych z piciem (np. spożywanie większej ilości alkoholu niż wcześniej planowano);
 • zespół abstynencyjny (objawy pojawiające się przy próbie odstawienia lub zmniejszenia ilość spożywanego alkoholu) i związane z nim objawy (drżenie mięśniowe, nudności, biegunki, bezsenność, niepokój);
 • zwiększona tolerancja przyjmowanego alkoholu;
 • zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań na rzecz picia;
 • spożywanie alkoholu mimo wyraźnych dowodów i świadomości jego szkodliwych następstw.
Profilaktyka uzaleźnień od alkoholu

Negatywne wzorce spożywania alkoholu wyniesione z rodziny są częstą przyczyną picia przez nieletnich i dorosłych. Profilaktyka powinna zacząć się od najmłodszych lat:

 • nie pij alkoholu przy dzieciach i nie częstuj ich;
 • uświadamiaj dzieciom konsekwencje spożywania alkoholu;
 • pokazuj prozdrowotne formy spędzania wolnego czasu.

To rodzice kształtują w dużej mierze nawyki i zainteresowania dzieci.

W profilaktyce uzależnień ważną rolę odgrywa również samokontrola:

 • analizuj i oceniaj swój wzór spożywania alkoholu;
 • kontroluj ilość, częstość i efekty picia alkoholu;
 • słuchaj opinii innych osób na temat Twojego picia;
 • nie bagatelizuj negatywnych doświadczeń związanych z piciem;
 • nie zwlekaj z konsultacją u specjalisty.

Wzmacniaj indywidualne czynniki chroniące:

 • wzmacniaj samoocenę i wewnętrzną motywację;
 • dbaj o relacje z innymi ludźmi;
 • rozwijaj umiejętności radzenia sobie z emocjami prowadzącymi do nadużywania alkoholu;
 • szukaj wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
 • unikaj sytuacji wyzwalających chęć spożywania alkoholu.

Dowiedz się więcej:

Środa z Profilaktyką. Alkohol - Akademia NFZ

Środa z Profilaktyką. Alkohol - profil Akademii NFZ w serwisie YouTube

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wszystkie aktualności