Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie gm. m-w Rabka-Zdrój, Spytkowice, Raba Wyżna

31-12-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że w styczniu 2022 r., nie będą realizowane porady lekarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta na terenie obszaru: gm. m-w Rabka-Zdrój, Spytkowice, Raba Wyżna.

Świadczenia lekarza oraz pielęgniarki udzielane w ambulatorium NiŚOZ w Rabce Zdrój przy ul. Poniatowskiego 6 oraz realizacja wizyt pielęgniarskich udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy pozostają bez zmian.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Tu znajdziesz listę punktów Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce

W nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, można skorzystać również z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). TPK to odpowiednik Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tyle, że pomoc udzielana jest przez telefoniczny wywiad medyczny.

Wystarczy, zadzwonić pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnić formularz online. Na infolinii dyżurują pielęgniarki i lekarze. W pierwszej kolejności, po wybraniu numeru, następuje połączenie z pielęgniarką. Jeśli będzie to konieczne, podczas tego samego połączenia, zostaną Państwo przekierowani do lekarza.

Zadzwoń na TPK lub wypełnij formularz

Małopolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności