Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja Szpitala Uniwersyteckiego dot. harmonogram przeprowadzki do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego - I tura

08-11-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje informację Szpitala Uniwersyteckiego dotyczącą harmonogramu I tury przeprowadzki do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu.

Harmonogram I tury przenosin:

18 listopada                         

Oddział Kliniczny Nefrologii (z ul. Kopernika 15)

Stacja dializ (z ul. Kopernika 15)

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych (z ul. Śniadeckich 5)

Anestezjologia i Intensywna Terapia (z ul. Śniadeckich 5)

Anestezjologia i Intensywna Terapia (z ul. Kopernika 40)

19 listopada

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii (z ul. Kopernika 40)

Oddział Kliniczny Diabetologii (z ul. Kopernika 15)

Oddział Kliniczny Reumatologii i Immunologii (z ul. Skawińskiej 8)

Oddział Kliniczny Audiologii (z ul. Skawińskiej 8)

20 listopada

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii (z ul. Skawińskiej 8)

Anestezjologia i Intensywna Terapia (z ul. Skawińskiej 8)

Oddział Kliniczny Gastroenterologii (z ul. Skawińskiej 5)

  • Pacjenci przebywający w danym dniu na wymienionych oddziałach zostaną przetransportowani transportem szpitalnym, pod opieką personelu medycznego. Przeprowadzka rozpocznie się po godz. 8.30, po śniadaniu i podaniu porannych leków. Obiad zostanie podany już w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.
  • Pacjenci zgłaszający się do hospitalizacji w dniu przenosin danego oddziału będą przyjmowani w starej siedzibie do godziny 7.30, a od godz. 7.30 już w nowej siedzibie w Krakowie-Prokocimiu
  • Działalność poradni - funkcjonujących przy oddziałach, które przenoszą się w pierwszej turze -  zostanie wznowiona w kolejnym dniu po przeprowadzce już w Nowej Siedzibie w Krakowie-Prokocimiu. Pacjenci poradni, którzy mają wyznaczony termin wizyty w dniu przeprowadzki, otrzymają informację o miejscu udzielenia świadczenia od personelu poradni.

Pacjenci - przebywający na oddziałach przeznaczonych do przeprowadzki w I turze - oraz osoby wskazane przez nich jako upoważnione do uzyskiwania informacji zostaną poinformowane o planowanym przeniesieniu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Pozostałe – niewymienione w tabeli -  oddziały i poradnie funkcjonują bez zmian w dotychczasowej siedzibie.

Kolejna tura przeprowadzki planowana jest na przełom grudnia 2019 r. i stycznia 2020 roku. 

Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej szpitala: www.su.krakow.pl oraz na tablicach informacyjnych oddziałów.

Wszystkie aktualności