Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów dotycząca zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych

30-12-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Małgorzata Kubicka mające siedzibę przy ul. Młyńskiej 336 w Gdowie zaprzestają z dniem 31 grudnia 2020 roku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy w zakresie poradni otolaryngologicznej.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Informator o Terminach Leczenia.

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Analiz i Planowania Świadczeń
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności