Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów chorych na EB

14-08-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że zawarte zostały umowy o udzielanie specjalistycznego zabezpieczenia dla pacjentów z rozpoznaniem pęcherzowego oddzielania naskórka z następującymi szpitalami:

  1. Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie -  ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
  2. Wojewódzkim Szpitalem im. św. Łukasza w Tarnowie  - ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów
  3. Szpitalem Powiatowym w Limanowej - ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

Lista bezpłatnych wyrobów medycznych obejmuje m.in. różnego rodzaju specjalistyczne opatrunki, bandaże, opaski, przylepce, rękawy opatrunkowe, preparaty i płyny dezynfekcyjne, igły jednorazowego użytku, itp. Pełna lista bezpłatnych produktów dostępna jest na stronie Centrali NFZ (załącznik nr 4).

Pacjent lub jego opiekun prawny otrzyma od lekarza prowadzącego leczenie szczegółową informację na podstawie, której będzie mógł zgłosić się po niezbędne wyroby medyczne do jednego z ww. Szpitali. Istnieje także możliwość zorganizowania transportu leków do domu pacjenta.

Wszystkie aktualności