Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

27 czerwca Dzień Otwarty w Małopolskim Oddziale NFZ

23-06-2015

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zaprasza wszystkich, którym na co dzień brakuje czasu na założenie osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) lub wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na Dzień Otwarty do krakowskiego Oddziału przy ul. Batorego i delegatur w Nowym Targu, Tarnowie i Nowym Sączu.
Oddział i delegatury będą otwarte 27 czerwca br. w godz. 9.00-14.00

ZIP

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) to serwis, w którym można sprawdzić:
status ubezpieczenia (eWUŚ)
prawa pacjenta i zasady udzielania świadczeń
wykaz placówek mających kontrakt z NFZ
deklaracje do lekarza POZ
świadczenia udzielone od 2008 r. i ich koszty oraz zrealizowane recepty i kwoty refundacji z NFZ

Aby założyć osobiste konto w ZIP wystarczy dowód osobisty i jedna wizyta w NFZ!

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

Na podstawie EKUZ w razie nagłego zachorowania mamy prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw UE/EFTA. Przysługują nam świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia udzielone na zasadach obowiązujących w danym kraju.

Aby otrzymać EKUZ należy wypełnić wniosek o wydanie karty (dostępny na stronie Dla Pacjenta - Leczenie za granicą). Składając wniosek w Oddziale lub delegaturze kartę otrzymujemy „od ręki”. Oprócz wniosku niezbędny jest dowód osobisty i dowód ubezpieczenia (każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki).

27 czerwca – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

W związku z obchodzonym w najbliższą sobotę Światowym Dniem Walki z Cukrzycą w Krakowie będzie można porozmawiać ze specjalistką ze Szpitala Uniwersyteckiego nt. objawów choroby, właściwej diety, zasad zdrowego życia, które pomogą ustrzec się przed cukrzycą, a także zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie i sprawdzić wskaźnik masy ciała (BMI).
Każda osoba ubezpieczona ma prawo bo bezpłatnych świadczeń w poradniach diabetologicznych całej Małopolski. Przypominamy, że w przypadku  wizyty pierwszorazowej niezbędne jest skierowanie.

Wszystkie aktualności