Dla mediów

Informacje prasowe

Więcej pieniędzy i nowe ośrodki medycyny paliatywnej i hospicyjnej

06-07-2022

Od lipca w Małopolsce jest więcej ośrodków, które realizują opiekę paliatywną i hospicyjną dla osób w terminalnej fazie choroby. Wzrósł też poziom finansowania takich placówek. 

Po rozstrzygniętych konkursach na realizację świadczeń paliatywnych i hospicyjnych o 27 zwiększyła się liczba placówek, które zapewniają w Małopolsce opiekę nad najciężej chorymi pacjentami.

Najwięcej nowych ośrodków wyłoniono w konkursie na świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci. Od 1 lipca w Małopolsce przybyło kolejnych 10 placówek i obecnie jest ich 20. Mogą objąć opieką ok. 400 dzieci.

Do 38 wzrosła z kolei liczba hospicjów domowych dla dorosłych pacjentów (9 nowych placówek). Obecnie mogą one zapewnić pomoc 1 150 osobom. To o 240 więcej w porównaniu z pierwszym półroczem tego roku.

- Zwiększenie liczby ośrodków, które opiekują się osobami terminalnie chorymi w domu, było jednym z priorytetów tegorocznego konkursu na realizację świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. Doświadczenie pokazuje, że jeśli stan pacjenta na to pozwala, dla wielu chorych opieka w domu jest bardziej komfortowa niż w hospicjum stacjonarnym. Jej istotą jest połączenie siły rodziny i najbliższych z wiedzą i profesjonalizmem interdyscyplinarnego zespołu hospicjum. Szczególnie ważne jest to w przypadku małych dzieci. Od 1 lipca finansujemy kolejne hospicja dziecięce, co pozwoli objąć taką opieką większą liczbę potrzebujących – wyjaśnia dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska.  

Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zwiększyła się również liczba hospicjów stacjonarnych w Małopolsce. Placówki, które będą prowadzić dodatkowe oddziały stacjonarne, to Centrum Zdrowia Tuchów, Mościckie Centrum Medyczne i Szpital Powiatowy w Chrzanowie. 

Pacjentom, którzy nie wymagają pomocy hospicjum stacjonarnego lub domowego, wsparcie zapewniają poradnie medycyny paliatywnej. Jeśli stan zdrowia chorego umożliwia mu dotarcie do poradni, świadczenia są realizowane na jej terenie. W sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie tego zrobić, może liczyć na opiekę ambulatoryjną we własnym domu. Od 1 lipca w Małopolsce liczba poradni medycyny paliatywnej wzrosła o 5 – do 17.

Drugie półrocze 2022 r. to również wzrost finasowania opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

W pierwszym półroczu tego roku wartość wszystkich umów w tym zakresie wynosiła 36,9 mln zł. Od 1 lipca do końca roku to 53,6 mln zł, co oznacza wzrost o 45 procent.  – Zwiększenie wartości umów o 16,6 mln zł w opiece paliatywnej nie wynika jedynie z zakontraktowania dodatkowych placówek po zakończonym konkursie. Ma na to wpływ również podniesienie ceny jednostki rozliczeniowej z 56,19 zł do 67,60 zł od 1 lipca – tłumaczy dyrektor MOW NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska

Procentowo najwyższy wzrost wartości umów dotyczy hospicjum perinatalnego. Wartość umów w porównaniu z pierwszym półroczem tego roku zwiększyła się o ponad 100 procent i wynosi obecnie 21,7 mln zł (wzrost o 11,5 mln zł w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r.). O ponad 63 procentowym wzroście wartości umów możemy mówić w zakresie hospicjów domowych dla dorosłych, zaś o 57 procentowym w hospicjach domowych dla dzieci. Do tych placówek trafi w sumie w drugim półroczu br. roku 21,3 mln zł - o 8,1 mln zł więcej w porównaniu z pierwszym półroczem. Dodatkowe środki dla hospicjów stacjonarnych to 8,5 mln zł.

Wszystkie aktualności