Dla mediów

Informacje prasowe

Premie za wystawianie e-skierowań

01-07-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej tym placówkom podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które tradycyjne, papierowe skierowania zastąpią elektronicznymi dokumentami.

Możliwość premiowania finansowego przychodni, które odchodzą od papierowych druków skierowań na rzecz tych elektronicznych, wprowadziły podpisane 1 lipca br. przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacje zarządzeń w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zgodnie z nowymi przepisami, NFZ będzie mógł zwiększyć poziom finansowania poradni podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie zatrudnieni lekarze do kierowania pacjentów na leczenie specjalistyczne oraz leczenie szpitalne wykorzystują e-skierowania. Dodatkowo premiowane będzie również umówienie choremu porady u specjalisty na podstawie e-skierowania w ciągu 2 godzin od momentu jego wystawienia – tak, by pacjent na własną rękę nie musiał szukać placówki, gdzie znajdzie potrzebną pomoc.

Z kolei w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na wyższe finansowanie mogą liczyć te placówki, które wdrożą u siebie potrzebne rozwiązania informatyczne i zwiększą liczbę wystawianych e-skierowań oraz przyjmowanych na ich podstawie pacjentów.

Wszystkie nowe zasady wypłacenia premii obejmą świadczenia udzielane po 1 lipca. - To kolejne z rozwiązań promujących wdrożenie e-usług w ochronie zdrowia, które wpisują się w model płacenia za wynik – podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. – E-skierowanie to kolejny, po e-recepcie, elektroniczny dokument, który umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie: od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji – dodaje.

E-skierowania staną się obowiązkowe 8 stycznia 2021 roku. Do tego momentu to do lekarza należy decyzja, czy skorzysta z tradycyjnej czy elektronicznej formy druku. Te drugie stają się jednak coraz bardziej popularne. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku medycy wystawiali średnio ok. 13 tys. e-skierowań miesięcznie – ponad dwa razy więcej niż pod koniec ub. roku. W rekordowym maju sięgali po nie aż 26 tys. razy.

Regularnie rośnie również liczba placówek korzystających z e-skierowań. W całym kraju jest ich już 2443. W Małopolsce tego rodzaju rozwiązanie wdrożyło m.in. 85 krakowskich placówek, 11 tarnowskich i trzy bocheńskie, a lekarze z całego naszego regionu łącznie wystawili już ponad 9 tys. e-skierowań.

E-skierowanie to duże ułatwienie przede wszystkim dla pacjentów. Taki dokument można uzyskać podczas teleporady czy wideoporady, a następnie na dalsze konsultacje lekarskie czy badania diagnostyczne zapisać się bez wychodzenia z domu. Wystarczy skontaktować się z wybraną placówką telefonicznie i podać 4-cyfrowy kod – indywidualny dla każdego skierowania – oraz swój numer PESEL. Elektroniczne druki skracają również sam proces rejestracji. Wszystkie dane, potrzebne do zapisania pacjenta, są bowiem pobierane automatycznie, po wpisaniu podanego przez niego kodu.

Wszystkie aktualności