Dla mediów

Informacje prasowe

Opieka koordynowana w 135 małopolskich placówkach POZ. Od lipca mogą z niej korzystać także dzieci.

04-07-2023
  • Małopolscy pacjenci mogą korzystać z opieki koordynowanej w kolejnych 21 przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Do grona realizujących ją placówek dołączyły m.in. lecznice z Łącka, Podegrodzia, Rzezawy i Nowego Sącza.
  • Łącznie w Małopolsce opiekę koordynowaną swoim pacjentom oferuje już 135 przychodni.
  • Od lipca mogą z niej skorzystać także dzieci.

Wprowadzenie opieki koordynowanej to kolejny etap zmian w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej i wzmocnienia ich roli w systemie ochrony zdrowia. Daje ona m.in. możliwość leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w poradniach POZ i szerszy wachlarz diagnostyczny. W ramach opieki koordynowanej lekarz rodzinny może zlecić swoim pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla poradni specjalistycznych.

Od lipca małopolscy pacjenci mogą korzystać z takiej formy opieki w kolejnych 21 poradniach POZ. Do grona placówek, które ją oferują, dołączyły m.in. lecznice z Łącka, Podegrodzia, Rzezawy i Nowego Sącza. Łącznie w naszym województwie opieka koordynowana działa w 135 przychodniach – nie tylko w dużych miastach, ale również mniejszych miejscowościach i wsiach.

- Kolejne poradnie cały czas mogą składać do małopolskiego NFZ wnioski o rozszerzenie swoich umów – mówi Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. – Cieszymy się, że coraz większa grupa pacjentów w naszym województwie ma możliwość korzystania z opieki koordynowanej. Od 1 lipca zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw wdrażania Opieki Koordynowanej w POZ taką formą pomocy, w uzasadnionych medycznie przypadkach, mogą zostać objęte także osoby poniżej 18 roku życia – dodaje.

Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii, na które najczęściej chorują Polacy – m.in. nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, cukrzycy, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy schorzeń tarczycy. W ich przypadku lekarz POZ przeprowadza kompleksową poradę, na której ustala indywidualny plan leczenia, obejmujący także edukację zdrowotną. Placówka może realizować opiekę koordynowaną we wszystkich czterech zakresach lub tylko w wybranych.

Wprowadzenie nowej formy pomocy wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, jakie może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o EKG wysiłkowe, pakiet badań tarczycowych, Holter EKG, USG Doppler naczyń kończyn dolnych czy echo serca. Do tej pory mogli kierować na nie wyłącznie lekarze z poradni specjalistycznych. Poszerzenie katalogu badań w POZ pozwala skrócić czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, szybciej postawić diagnozę i rozpocząć właściwe leczenie.

W razie potrzeby lekarz POZ ma możliwość zlecenia choremu konsultacji z dietetykiem (np. przy rozpoznaniu cukrzycy) czy wizyty w poradni specjalistycznej. Może również sam skonsultować stan zdrowia swojego pacjenta z lekarzem specjalizującym się w danej dziedzinie – diabetologii, endokrynologii, chorobach płuc, kardiologii.

Nad całością procesu terapii czuwa koordynator, współpracujący z wszystkimi medykami zajmującymi się pacjentem w ramach opieki koordynowanej.

Możliwość zlecania nowych badań, ustalanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą w formie lekarz – lekarz oraz lekarz – pacjent, nowe zadania dla koordynatora są odrębnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka koordynowana jest opłacana niezależnie od stawki kapitacyjnej, czyli podstawowego wynagrodzenia lekarzy POZ. Otrzymują oni na ten cel środki w formie budżetu powierzonego.

Aleksandra Kwiecień
rzeczniczka prasowa MOW NFZ

Wszystkie aktualności