Dla mediów

Informacje prasowe

Nowe punkty pobrań wymazów w Małopolsce

16-09-2020

W Małopolsce działają już 22 punkty, gdzie osoby, które otrzymały zlecenie wykonania testu w kierunku COVID-19, mogą zgłosić się na pobranie wymazu do testu.

Od 14 września br. działa punkt pobrań w Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1, a od 15 września br. w tarnowskim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza przy ul. Lwowskiej 178A.

Rozbudowa sieci mobilnych punktów wymazów jest ważnym elementem strategii Ministerstwa Zdrowia w walce z COVID19.

Z bezpłatnego testu w kierunku koronawirusa w punkcie wymazowym mogą skorzystać osoby, które uzyskały elektroniczne zlecenie wykonania testów w kierunku zarażania koronawirusem, np. osoby:

  • które wyjeżdżają do sanatorium 
  • które otrzymały zlecenie na wykonanie testu od lekarza POZ

Testy na obecność koronawirusa są bezpłatne. Ich wykonanie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Punkty pobrań czynne są we wszystkie dni tygodnia, także w soboty i niedziele, w określonych godzinach. Warto pamiętać o tym, że w punktach wymazowych obowiązuje rejestracja. Przed zgłoszeniem się do punktu należy umówić się telefonicznie. Na badanie należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Osoby, które posiadają swoje Internetowe Konto Pacjenta, będą mogły za jego pomocą zapoznać się z wynikiem testu. Dostęp do informacji o wyniku będzie miał także lekarz zlecający badanie.

Małopolski OW NFZ od maja br. sfinansował pobranie ponad 20 tys. wymazów w punktach pobrań.

Informacje na temat pracy wszystkich punktów pobrań są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Małopolskiego OW: www.nfz-krakow.pl, pacjent.gov.pl. Także dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię NFZ – 800 190 590 – osoby, które muszą wykonać test, otrzymają adresy punktów wymazowych i godziny, w których mogą się do nich zgłosić. 

Wszystkie aktualności