Dla mediów

Informacje prasowe

MOW NFZ skraca kolejki do zaćmy

16-07-2019

Od kwietnia oddziały okulistyczne w Małopolsce systematycznie zwiększają liczbę pacjentów, którzy operowani są z powodu zaćmy. Zniesienie limitów finansowych w wykonywaniu zabiegów pozwala nie tylko wykonać ich więcej, ale przede wszystkim skrócić czas oczekiwania na nie.  

Od 1 kwietnia NFZ nie limituje finansowo operacji usunięcia zaćmy. Po kwartale szpitale otrzymają zapłatę za wszystkie wykonane operacje usunięcia zaćmy. Do placówek, w których operowani są pacjenci z zaćmą, trafi o ok. 15 mln złotych więcej niż dotychczas. To rozwiązanie ma na celu skrócenie kolejek, poprawę dostępności do tych procedur, a także polepszenie kondycji finansowej placówek medycznych, w tym szpitali wykonujących operacje okulistyczne. 

Nasze analizy wskazują, że w Małopolsce docelowo średni czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy w ciągu roku, w przypadkach pilnych, skróci się do 2 miesięcy, a w przypadkach stabilnych do około roku – deklaruje Dyrektor Małopolskiego OW NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska. 

Coraz krótsze kolejki

W Małopolsce średni  rzeczywisty czas oczekiwania dla przypadków stabilnych w połowie br. wynosił 339 dni, w porównaniu z czasem oczekiwania w czerwcu 2018 jest krótszy o 130 dni. Czas oczekiwania skrócił się również w przypadku tych pacjentów, którzy są przyjmowani w trybie pilnym ze 139 dni w 2018 do ok 3 miesięcy w czerwcu tego roku.

Z operacji usunięcia zaćmy pacjenci w stanie stabilnym mogą skorzystać w 22 placówkach w całym regionie. W 14 placówkach pacjenci w trybie stabilnym czekają obecnie poniżej roku. Wśród nich są placówki, w których czas oczekiwania wynosi od 20 dni do 3 miesięcy.

W przypadkach pilnych w 15 placówkach pacjenci mogą skorzystać z zabiegu w przeciągu 3 miesięcy.

Gdzie najkrócej?

Czas oczekiwania w trybie stabilnym do ok. 3 miesięcy

Placówka Adres Średni czas oczekiwania liczonych w dniach
Twoje Zdrowie 33-380 Krynica-Zdrój, ul Józefa Ignacego Kraszewskiego 142, tel. tel. 516 125 528 20
Nowoczesne Centrum Medyczne Okoklinik 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16, tel. 32 623 83 44 37
Euromed 33-100 Tarnów, ul. Szewska 12, tel. 14 627 56 58  46
"Oko-Test" Dorożyński 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, tel. 18 479 13 33 74
Osteodex Centrum Wielospecjalistyczne 33-300 Nowy Sącz, ul. Grunwaldzka 62, tel. 18 547 51 62 107

Czas oczekiwania w trybie pilnym do ok. miesiąca

Placówka Adres Średni czas oczekiwania liczonych w dniach
Twoje Zdrowie 33-380 Krynica-Zdrój, ul Józefa Ignacego Kraszewskiego 142, tel. tel. 516 125 528 0
"Oko-Test" Dorożyński 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, tel. 18 479 13 33 0
Szpital Św. Róży 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 47, tel. 12 357 84 71 21
Szpital św. Rafała 30-693 Kraków, ul Bochenka 12, tel. 12 629 88 00 34
Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, Aleje Stefana Batorego 88, tel. 508118234 35

Dodatkowe pieniądze skróciły nie tylko kolejki. Dzięki temu zmniejszyła się też również liczba pacjentów, którzy czekają na zabieg. Obecnie na operacje czeka 22 617  osób, o 15 tys. mniej niż w ubiegłym roku – podkreśla Dyrektor MOW NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrpaisińska

Więcej pieniędzy na zaćmy

Coraz krótsze kolejki to wynik zniesienia limitów finansowych, ale też regularny wzrost nakładów na operacje zaćmy od 2017 r.

W 2016 r. MOW NFZ przeznaczył na zabiegi zaćmy 38,8 mln, w 2018 już 53,6 mln zł.

Wyraźny wzrost widać też po uwolnieniu limitów od początku drugiego kwartału 2019 r. W sumie w pierwszym półroczu 2019 r. małopolskie placówki wykonały 12 728 zabiegów, o 1 746 więcej niż w 2018 r., przy czym znaczący wzrost wykonania obserwujemy w 2 kwartale – o ponad 1000 zabiegów – zaznacza Dyrektor Oddziału.

Do MOW NFZ zaczynają już spływać wnioski o rozliczenie świadczeń ponad limit, które w drugim kwartale wynoszą ponad 4 mln zł.

Zmniejsza się liczba wniosków o zwrot kosztów operacji zaćmy w ramach dyrektywy transgranicznej

W ostatnim okresie spada też liczba wniosków o zwrot kosztów operacji zaćmy w ramach dyrektywy transgranicznej. W 2017 roku do MOW NFZ wpłynęło 2328 wniosków, które zostały sfinansowane na kwotę 5,2 mln zł, w ubiegłym roku 1983 wniosków (kwota zwrotu 3,6 mln zł), w tym roku jest ich tylko 858.

Liczba wykonywanych za granicą w ramach dyrektywy transgranicznej zabiegów usunięcia zaćmy w 2018 roku to zaledwie 8,69 proc. w odniesieniu do liczby wykonywanych zabiegów w Małopolsce. Prowadzone wcześniej działania mające na celu zmniejszenie czasu oczekiwania na zabieg pozwoliły na zmniejszenie kosztów leczenia za granicą o 29,7 proc.

Zniesienie limitów w zaćmie to przełom dla pacjentów

Lek. med. Iwona Pawlicka, Konsultant Wojewódzki ds. Okulistyki w Małopolsce podkreśla, że nielimitowane finasowanie zabiegów zaćmy to prawdziwy przełom dla pacjentów. – Jeszcze nigdy pacjenci nie mieli tak dużej dostępności do zabiegów zaćmy. Pacjenci na pewno na tym skorzystają, tym bardziej że są to zabiegi bezpieczne, a Małopolska może pochwalić się najmniejszą liczbą powikłań po zabiegach. Wizyta weryfikująca stan pacjenta pozwala lekarzom wychwycić tych pacjentów, którzy powinni być najszybciej poddani zabiegowi.     

Priorytet: dotrzeć z informacją do pacjenta

Przypominamy, że pacjent ma prawo wyboru placówki, w której chce się leczyć. MOW NFZ  wysłał do 2,5 tys.pacjentów, którzy czekają dłużej niż rok smsy z wiadomością o możliwości umówienia krótszego terminu.. Do osób, które nie mogą odebrać smsa, Oddział planuje wysłać listy, w których poinformuje o możliwości przyśpieszenia operacji.

Pierwsze wolne terminy na zabieg można sprawdzić również w portalu terminylecznia.nfz.gov.pl

Jeśli pacjent zdecyduje się na zmianę placówki medycznej, na taką, która proponuje krótszy czas oczekiwania, konieczne jest poinformowanie o tym świadczeniodawcy, u którego wpisany był na listę oczekujących. 

Do nowo wybranej placówki należy zgłosić się ze skierowaniem. Może to być nowe skierowanie lub poprzednie odebrane z placówki, w której dotychczas oczekiwał w kolejce.

Lekarz kwalifikujący do leczenia szpitalnego podejmie decyzję o terminie przeprowadzenia zabiegu usunięcia zaćmy. Na podstawie badań i analizy dokumentacji medycznej przedstawionej przez pacjenta lekarz oceni pilność zabiegu i wyznaczy jego termin.

Ważne, aby pacjent pamiętał, że zabieg, na który był zapisany musi odwołać. Niestety nadal nie wszyscy o tym pamiętają. W tym roku, w Małopolsce ponad 900 osób nie zgłosiło się na zabieg, nie odwołując go wcześniej.

Wszystkie aktualności