Dla mediów

Informacje prasowe

Kompleksowa pomoc dla chorych z rakiem piersi i jelita grubego

30-05-2022

Małopolanki, u których zdiagnozowano nowotwór piersi, mogą korzystać z modelu kompleksowej opieki onkologicznej w dwóch regionalnych placówkach. Kompleksowe wsparcie dla pacjentów z rakiem jelita grubego oferują trzy ośrodki w naszym województwie. Tylko w tym roku taką formą leczenia objęto ponad 4,3 tys. osób.

Rak piersi niezmiennie jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród Polek. Co roku taką diagnozę w gabinecie lekarskim słyszy ok. 18-20 tys. kobiet. Ponad 6 tys. z nich nie udaje się pomóc.

Skuteczną walkę z tym nowotworem ułatwia model kompleksowej opieki onkologicznej (tzw. KON-Pierś). W Małopolsce jest on realizowany przez dwa ośrodki – Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie oraz Krakowski Oddział Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

- Placówki oferujące chorym z nowotworem piersi kompleksową opiekę to ośrodki specjalizujące się w leczeniu tego rodzaju raka. Zapewniają one całościową terapię – od momentu postawienia diagnozy, poprzez kolejne etapy potrzebnego leczenia aż po rehabilitację i monitorowanie efektów  – wyjaśnia Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

W ub. roku kompleksową opieką objęto ponad 5 tys. chorych z nowotworem piersi. W pierwszych czterech miesiącach tego roku korzystało z niej 3,4 tys. pacjentek. W ramach takiego modelu chora z rakiem piersi może liczyć na konsultacje wielodyscyplinarnego zespołu lekarskiego, wsparcie psychologiczne oraz szybką organizację kolejnych etapów terapii. To do ośrodka należy zapewnienie wszystkich niezbędnych elementów leczenia i ustalenie terminów potrzebnych wizyt czy zabiegów, dzięki czemu pacjentka nie jest zmuszona szukać pomocy na własną rękę.

Koordynator odpowiada również za organizację przebiegu kompleksowej opieki dla pacjentów z nowotworami jelita grubego (tzw. KON-JG). Ten rodzaj raka jest uważany za cichego zabójcę, przez długie lata może bowiem rozwijać się w ukryciu, nie dając żadnych niepokojących objawów. Rocznie chorobę rozpoznaje się u ok. 18 tys. kobiet i mężczyzn. Małopolanie, którzy muszą się z nim zmierzyć, mogą liczyć na kompleksową pomoc w trzech ośrodkach. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie oraz Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie realizują go od 2021 roku. Niedawno do tego grona dołączył Krakowski Oddział Narodowego Instytutu Onkologii.

Wszystkie szpitale zapewniające tę formę opieki muszą mieć możliwość diagnostyki nowotworu jelita grubego, zapewnić leczenie w poradniach i na oddziale szpitalnym oraz dostęp do programów lekowych czy radioterapii. Bardzo ważnym elementem opieki – podobnie jak w przypadku nowotworu piersi - jest wsparcie psychologiczne.

W poprzednim roku z kompleksowej opieki onkologicznej korzystało 666 Małopolan cierpiących na raka jelita grubego. W tym roku objęto nią już 846 osób.

- Małopolski NFZ pokrywa koszty terapii każdego pacjenta włączonego przez szpitale do programu kompleksowej opieki nad chorymi z nowotworem piersi i nowotworem jelita grubego. Pomoc udzielana w ramach nich jest bowiem nielimitowana – podkreśla Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska.

W poprzednim roku na oba programy kompleksowej opieki leczenia nowotworów zostało przeznaczonych blisko 26 mln zł. Największa część tej kwoty trafiła do Narodowego Instytutu Onkologii. W pierwszych czterech miesiącach tego roku małopolski NFZ za kompleksową opiekę zapłacił już ponad 7 mln zł.

Wszystkie aktualności