Dla mediów

Informacje prasowe

Kompleksowa opieka dla pacjentek z rakiem piersi

11-01-2021

Rak piersi niezmiennie jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród Polek. Każdego roku taką diagnozę w gabinecie lekarskim słyszy ponad 18 tys. mieszkanek naszego kraju, ponad 6 tys. z nich nie udaje się uratować.

Skuteczną walkę z rakiem piersi ma ułatwić model kompleksowej opieki onkologicznej (tzw. KON-Pierś). Realizujące go ośrodki to placówki specjalizujące się w leczeniu tego nowotworu i zapewniające pacjentkom koordynowaną terapię od momentu postawienia diagnozy, poprzez leczenie chirurgiczne, chemioterapię czy radioterapię, aż po rehabilitację i monitorowanie długofalowych efektów leczenia.

W ramach kompleksowej opieki, chora z rakiem piersi może liczyć na konsultacje wielodyscyplinarnego zespołu lekarskiego, wsparcie psychologiczne oraz szybką organizację kolejnych etapów terapii. Zgodnie z takim modelem, leczenie szpitalne powinno rozpocząć się nie później niż sześć tygodni od momentu zgłoszenia do szpitala i potwierdzenia diagnozy, a rehabilitacja maksimum miesiąc po zakończeniu terapii. Ośrodek ma za zadanie zapewnić pacjentce wszystkie niezbędne elementy leczenia, a jeśli nie jest w stanie, bo np. nie zatrudnia rehabilitantów, zorganizować chorej tego rodzaju opiekę we współpracującym z nim podmiocie. Dzięki temu pacjentka nie jest zmuszona szukać pomocy na własną rękę.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zawarł właśnie dwie umowy z regionalnymi szpitalami, które będą realizować model kompleksowej opieki onkologicznej nad chorymi z nowotworem piersi. Od stycznia na koordynowane wsparcie mogą liczyć pacjentki w  Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie oraz Krakowskim Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Placówki te spełniły szereg kryteriów programu dot. m.in. zatrudnianego personelu czy liczby wykonywanych w ciągu roku zabiegów usunięcia guzów piersi. Na realizację KON-Pierś w tym roku przeznaczono pulę ponad 7,1 mln zł. Jeśli jednak kwota okaże się za niska, Małopolski NFZ pokryje koszty opieki nad każdą kolejną pacjentką włączona przez szpitale do programu. Pomoc udzielana w ramach niego jest bowiem nielimitowana.

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera i Krakowski Oddział Narodowego Instytutu Onkologii to pierwsze placówki w Małopolsce, które objęły kompleksową opieką onkologiczną pacjentki z nowotworami piersi. Lista nie jest zamknięta, a nabór kolejnych odbędzie się jesienią.

Aleksandra Kwiecień
rzeczniczka prasowa MOW NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności