Dla mediów

Informacje prasowe

Informacja w sprawie doniesień medialnych

17-03-2021

W nawiązaniu do wypowiedzi medialnych dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Marcina Jędrychowskiego, dotyczących rozliczenia umów z Małopolski Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie, wyjaśniamy, że 4 umowy, o których mówił dyrektor szpitala, nie dotoczyły leczenia pacjentów z COVID19, a ich realizacja zakończyła się 31 grudnia 2020 r. (jedna z umów została wypowiedziana przez szpital).

Po zakończeniu realizacji umów szpital ma obowiązek rozliczenie ich wykonania. W związku z tym, że szpital nie zrobił tego w określonym przepisami terminie (45 dni od zakończenia umowy), dyrektor oddziału – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów - jest zobowiązany do rozliczenia wypłaconych szpitalowi środków. O obowiązujących zasadach rozliczeń szpital był wielokrotnie informowany. Szpital otrzymał również informacje, w jaki sposób mógłby rozliczyć sprawozdane świadczenia, aby kwota zwrotu była niższa o ponad połowę (ok. 3,6 mln zł).

W związku z realizacją umów zwartych z MOW, Szpital Uniwersytecki w 2020 r. otrzymał ponad 700 mln zł. Dodatkowo szpital otrzymał też blisko 227 mln zł na realizację świadczeń dla pacjentów z COVID-19

Wszystkie aktualności