Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Jak wyrobić kartę EKUZ

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:

osobiście:

Małopolski Oddział NFZ, Kraków, ul. Batorego 24

Delegatury Oddziału

  • Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, fax. 18 442-29-55
  • Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 22, fax. 18 264-95-81
  • Tarnów Al. Solidarności 5-9, fax. 14 622-18-05
  • Punkt Ewidencyjny MOW NFZ w Chrzanowie – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Sokoła 19, Chrzanów. Karty wydawane są w poniedziałki i czwartki od 8.00 – 16.00 oraz w piątki od 12.00 - 16.00

pocztą:

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków lub na adres najbliższej delegatury z dopiskiem "Wniosek o wydanie EKUZ".

faksem:

fax. 12- 29-88-336

pocztą elektroniczną:

  •  

(w przypadku, gdy wniosek został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej,  a brak jest podpisu na wniosku, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego EKUZ)

Przygotowane Karty można odbierać osobiście w Oddziale i każdej delegaturze w godzinach pracy. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas ten ulega wydłużeniu ze względu na większą niż zazwyczaj ilość składanych  wniosków.