Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

MOW NFZ szuka pracowników do obsługi osób chcących uzyskać EKUZ.

17-04-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych wykonaniem zlecenia, którego przedmiotem jest:

Obsługa świadczeniobiorców w zakresie wystawiania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ  w ilości co najmniej 3000 sztuk dokumentów miesięcznie.

  • Miejsce wykonywania zlecenia:
    • Kraków, ul.  Batorego 24.
  • Termin wykonania zlecenia:
    • Od 01 czerwca 2018 r. Do 31 sierpnia 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia oddziału).

Osoby zainteresowane współpracą w powyższym zakresie proszone są kontakt e-mailowy do dnia 11.05.2018 r. na adres  lub celem pobrania szczegółów oferty (zapytania ofertowego  wraz  ze wzorem umowy).

Warunkiem udzielenia zamówienia będzie złożenie najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy. W związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta winna być wypadkową ceny usługi oraz jej jakości, zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej polegającej na weryfikacji znajomości przepisów unijnych regulujących kwestie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności postanowień rozporządzenia PE i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawczego PE i Rady nr 987/2009.

Wydział Współpracy Międzynarodowej MOW NFZ 

Wszystkie aktualności