TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

06-07-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o ogłoszeniu w dniu 6 lipca 2018r. postępowań konkursowych w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach ujętych w poniższej tabeli wraz z cenami oczekiwanymi.

kod zakresu świadczeń

nazwa zakresu świadczeń

kod terytorialny obszaru

nazwa obszaru

cena oczekiwana

02.0000.078.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

1208

Powiat miechowski

1,10

02.0000.078.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

1206

Powiat krakowski

1,10

02.0000.078.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

1217

Powiat tatrzański

1,10

02.0000.078.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

1261029

Kraków-Krowodrza

1,10

02.0000.078.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

1261039

Kraków-Nowa Huta

1,10

02.0000.078.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

1261049

Kraków-Podgórze

1,10

02.0000.078.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

1261059

Kraków-Śródmieście

1,10

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1208

Powiat miechowski

1,14

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1219

Powiat wielicki

1,14

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1206

Powiat krakowski

1,14

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1217

Powiat tatrzański

1,14

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1204

Powiat dąbrowski

1,14

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1262

Nowy Sącz

1,14

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1261029

Kraków-Krowodrza

1,14

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1261039

Kraków-Nowa Huta

1,14

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1261049

Kraków-Podgórze

1,14

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1261059

Kraków-Śródmieście

1,14

02.1056.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII

12

Małopolska

1,06

02.1570.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII

1211

Powiat nowotarski

1,00

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 21.08.2018 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie
(12) 29-88-174,269

Wszystkie aktualności