Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkursy uzupełniające w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresach ambulatoryjnych i dziennych

10-04-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na okres od 01.06.2019 r. do 30.06.2023 r.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju PSY – Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień w poszczególnych zakresach świadczeń obrazuje poniższa tabela:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana Obszar
04.1701.001.02

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży

9,00 województwo
04.2700.020.02 świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych 9,30 powiat nowotarski
04.2701.001.02 świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży 10,50 województwo

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2019 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 29 kwietnia 2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień 22 maja 2019 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-166, 160, 205, 208

Wszystkie aktualności