Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowania konkursowego w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

23-11-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu23 listopada 2018 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2022 r. w obszarze kontraktowania: powiat brzeski (1202)

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju REH – Rehabilitacja Lecznicza w przedmiotowym zakresie świadczeń obrazuje poniższa tabela:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
05.1310.209.02 FIZJOTERAPIA DOMOWA 1,02

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 7 grudnia 2018 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień 19 grudnia  2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.
 

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji,
Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień (12) 29-88-205, 166, 160

Wszystkie aktualności