TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

05-07-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2022 r. w obszarach kontraktowania zgodnie z załącznikiem.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju REH – Rehabilitacja Lecznicza w poszczególnych zakresach świadczeń obrazuje poniższa tabela:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
05.1310.209.02 FIZJOTERAPIA DOMOWA 1,02 zł 
05.1310.208.02 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 1,05 zł 
05.2300.022.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 1,10 zł 
05.2300.026.02 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 1,10 zł 

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 19 lipca 2018 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień 7 września 2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-205, 166, 160

Wszystkie aktualności